Srovnání finančních produktů – podílové fondy

Srovnání finančních produktů výnosových nám ovšem nabízí ještě více možností. Aktivně můžeme naše finance zhodnocovat investováním. Jednoduchým řešením investování, pro které nemusíme být vybaveni ani zvláštními odbornými znalostmi, jsou podílové fondy. Podílové fondy jsou tvořeny souhrnným majetkem investorů. Investorem přitom může být kdokoli. Jde tedy o kolektivní investování. Investoři nebo také podílníci dostávají za své vklady podílové listy. Fondy jsou zakládány investičními společnostmi, a jsou spravovány finančními manažery, kteří disponují s pomocí svých odborných znalostí s našimi penězi za nás. Podílové fondy dělíme na několik druhů obvykle podle prostředků, do kterých investují. Právě podle aktiv, do kterých fondy investují, si vybíráme ten správný fond pro nás. Typy fondů a strategie jejich investování se totiž mohou zásadně lišit v rizikovosti, kterou představují pro naše vklady.

Srovnání druhů podílových fondů

Podílové fondy bychom mohli hrubě rozdělit na fondy, které mají nižší výnosy, ale větší bezpečnost vkladu, kam bychom zařadili fondy peněžního trhu. Ty investují do bezpečných dluhopisů a termínovaných vkladů. Jejich zisk se odvíjí od výše úrokových sazeb. Druhým typem fondů, které preferují spíše bezpečnost vkladu nad velikostí výnosu, jsou dluhopisové fondy. Jejich výnosy lze přibližně procentuelně srovnat s úrokovými výnosy, které nám poskytuje stavební spoření. Mezi bezpečné podílové fondy patří ještě fondy zajištěné, které vždy garantují svým investorům vyplacení jejich vkladu. Akciové podílové fondy už nesou větší riziko, ale také šanci na větší výnos. U takovýchto rizikovějších investic se vyplatí vložit finanční obnos a nechat ho pracovat po delší dobu. Čím rizikovější investice, tím delší dobu by měla být ponechána ve fondu, stejně tak podle časového horizontu, na který chceme investovat, můžeme vybírat rizikovost investice.